Numărul de întrebări afișate este limitat la 20 pentru utilizatorii fără cont cât și pentru utilizatorii neprivilegiati.


Nr. întrebări: 269

Răspunsuri corecte: 0 ( 0% )

Răspunsuri greșite: 0


Selectează numărul de întrebări afișate pe pagină:

Afişează subiecte de la 1 la 20 conform filtrelor selectate.


1 . Contractul de transport se incheie:
  a.atunci cand situatia o impune;
  b.in urma emiterii unei comenzi
  c.la solicitarea uneia dintre parti;
  d.prin oferta facuta de catre o parte si acceptata de cealalta parte;


2 . Proba contractului de transport se face prin:
  a.consimtamantul partilor;
  b.factura insotita de ordin de plata.
  c.scrisoare de trasura;
  d.tarifare globala;


3 . Care din urmatoarele indicatii sunt cuprinse in scrisoarea de trasura pentru transportul national:
  a.cheltuieli de transport;
  b.interzicerea transbordarii;
  c.lista documentelor insotitoare.
  d.valoarea declarata a marfii;


4 . La o societate comerciala cu raspundere limitata raspunderea asociatilor poate fi:
  a.limitata pana la nivelul capitalului social;
  b.limitata;
  c.nelimitata;
  d.nu este precizat in mod expres


5 . La o societate comerciala pe actiuni raspunderea asociatilor este:
  a.nelimitata
  b.limitata
  c.limitata pana la nivelul capitalului social;
  d.nu este precizat in mod expres.


6 . O societate comerciala este condusa de catre:
  a.Adunarea Generala a Actionarilor;
  b.Consiliul de Administratie;
  c.Directorul General.
  d.Presedintele consiliului de Administratie;


7 . Consiliul de Administratie poate lua decizii in baza:
  a.in baza Hotararii acestuia cu majoritate de voturi.
  b.Legii nr. 15/1990 de infiintare a regiilor Autonome si a Societatilor Comerciale;
  c.Legii nr. 31/1990 si a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor;
  d.Legii nr. 31/1990;


8 . Modificarea statutului societatii comerciale se face prin:
  a.act aditional la statut in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor;
  b.act aditional la Statutul in baza Hotararii Consiliului de Administratie.
  c.Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
  d.Hotararea consiliului de Administratie;


9 . La o societate comerciala nu pot fi cenzori:
  a.rudele si afinii de gradul I;
  b.rudele si afinii de gradul II;
  c.rudele si afinii de gradul IV.
  d.rudele si afinii pana la gradul III;


10 . Care sunt tipurile de societati comerciale aprobate in baza Legii nr. 31/1990:
  a.societate cu raspundere limitata " societate pe actiuni " comandita pe actiuni;
  b.societate cu raspundere limitata " societate pe actiuni " comandita simpla "comandita pe actiuni " SNC.
  c.societate cu raspundere limitata " societate pe actiuni " comandita simpla;
  d.societate cu raspundere limitata " societate pe actiuni;


11 . Comanda de transport marfa trebuie sa cuprinda, printre altele:
  a.cele prevazute la punctele a), b) si c).
  b.felul si greutatea marfii;
  c.modul de ambalare;
  d.numarul coletelor;


12 . Cate tipuri de societati comerciale pot fi, in baza Legii nr. 31/1990:
  a.cinci.
  b.doua;
  c.patru;
  d.trei;


13 . Care din urmatoarele cheltuieli directe se iau in considerare la calculul tarifului de transport marfa?
  a.chiria pentru sediul societatii;
  b.convorbirile telefonice.
  c.impozitul pe venitul global;
  d.intretinere si reparatii;


14 . Ce reprezinta contul de profit si pierderi al unei societati comerciale ?
  a.este o evidenta pentru o perioada de timp privind incasarile si platile incluzand si dobanda plus amortismentul;
  b.o situatia a societatii la modul general.
  c.o situatie a proprietarilor societatii;
  d.valoarea neta a societatii;


15 . Valoarea neta a unei societati comerciale este data de:
  a.activele societatii;
  b.diferenta intre activele si pasivele societatii.
  c.pasivele societatii;
  d.sursele de fonduri;


16 . Ce reprezinta activele societatii ?
  a.actiunile societatii;
  b.capitalul social al societatii;
  c.titlurile societatii.
  d.toate proprietatile societatii;


17 . Ce reprezinta pasivele societatii ?
  a.dividendele de achitat;
  b.impozitul datorat;
  c.imprumuturile societatii.
  d.toate datoriile societatii;


18 . Ce reprezinta capitalul circulant al societatii ?
  a.activele circulante ale societatii;
  b.fondul de bani disponibil pentru functionarea zilnica a societatii.
  c.o parte din fondurile societatii;
  d.pasivele circulante ale societatii;


19 . Inregistrarea tranzactiilor societatii se face prin:
  a.contul de profit si pierderi si bilantul contabil;
  b.fondul de bani ramas disponibil in urma tranzactiilor.
  c.o evidenta zilnica;
  d.situatia fondurilor utilizate;


20 . Totalul capitalului utilizat reprezinta:
  a.activele circulante;
  b.activele fixe plus activele circulante.
  c.activele fixe;
  d.valoarea totala a tuturor activelor utilizate in afacere;Afişează subiecte de la 1 la 20 conform filtrelor selectate.